Een zonnecollector biedt u de mogelijkheid het zonlicht om te zetten in warmte. Het is daarmee een ander product dan een zonnepaneel, dat het licht van de zon om zal zetten naar elektriciteit. Zonnecollectoren gebruiken we om warmte op te wekken, die we kunnen gebruiken voor proceswarmte, het verwarmen van een ruimte of het verwarmen van tapwater. We gebruiken zonnecollectoren bijvoorbeeld om tijdens de zomerperiode het grondwater onder een huis of gebouw op te warmen, om daar in de winterperiode met een warmtepomp vervolgens gebruik van te maken.

Verschillende soorten zonnecollectoren

Er bestaan verschillende soorten zonnecollectoren, die we inzetten voor diverse doelen. De zonnecollector heeft in ieder geval altijd hetzelfde doel, we gebruiken de zon om een bepaald voorwerp te verwarmen. In de meeste gevallen maken we gebruik van metalen voorwerpen die we op laten warmen, om er een vloeistof doorheen te laten stromen die warm wordt en de warmte zo af kan voeren. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een vlakkeplaatcollector, een vacuümbuis, een diepe of een ondiepe zonnevijver. Binnen de verschillende soorten zonnecollectoren zijn het vooral de vlakkeplaatcollector en de vacuümbuis die we over het algemeen veel gebruiken.

Gebruikte technieken

De vlakkeplaatcollector is de meest gebruikte zonnecollector in zowel Nederland als België. We maken bijvoorbeeld gebruik van relatief kleine collectoren van 2 – 5 vierkante meter, om een huishouden van warm water te voorzien. Voor grotere gebouwen maken we gebruik van grotere collectoren. Het is de absorber in de vorm van een zwarte plaat in de vlakkeplaatcollector die er via een glazen plaat hierboven voor zorgt dat we de warme van de zon op kunnen vangen. Aan de achterkant van de absorber stroomt water, wat de warmte afneemt en dit naar de boiler brengt. Hier wordt het warme water bewaard, ook op de momenten dat de zon niet schijnt.

Daarnaast maken we veel gebruik van de vacuümbuiscollector, een ander type zonnecollector dat gebruik maakt van een andere techniek. De gebruikte techniek lijkt op die van een thermosfles, we gebruiken twee glazen buizen in elkaar. Het vacuüm tussen deze buizen zorgt via een technische werking voor de opwarming, op het moment dat er zonlicht op valt. De koppeling aan het systeem is een warmtegeïsoleerde leiding, die zorgt voor de afvoer van de warmte in het water naar de boiler. Het grote voordeel van dit systeem is de grote mate van efficiëntie, waarmee het mogelijk is om water te verwarmen.

Zonnecollectoren en de zonneboiler

In combinatie met de zonnecollectoren maken we over het algemeen gebruik van een zonneboiler. Dit is de benaming voor het systeem van de warmwaterboiler, samen met de zonnecollector die we gebruiken. De zonneboiler bestaat uit geïsoleerde leidingen vanaf de zonnecollectoren, naar een goed geïsoleerd vat waarin we het warme water op kunnen slaan. De zonnecollectoren en zonneboiler maken het samen mogelijk om op een duurzame wijze gebruik te maken van de warmte van de zon, bijvoorbeeld voor de verwarming van onze woning of het gebruik van warm (tap)water.